El que oferim

Les millors condicions en honoraris de gestió del sector i un servei 100% especialitzat en el sector artístic.
Destaquem en:

ALTES A LA SEGURETAT SOCIAL
FACTURACIÓ
ADMINISTRACIÓ
ALTRES

Treballem a tots els nivells: local, autonòmic, nacional i internacional.

La Cotització per a l’artista o el professional de conceptes relacionats és més avantatjosa, igual que en l’àmbit de prestacions. Aquest règim 0112 és el que legalment correspon a l’artista, el règim 0111 correspon al professional de conceptes relacionats, pel seu enquadrament en TGSS.

Processos ràpids i còmodes. Ens encarreguem de realitzar tots els tràmits tant en l’àmbit laboral com administratiu així com del monitoratge de control de cobrament de factures.

Evitem pèrdues de temps. Mantenint un contacte empresa/artista ràpid i fluid. Àgil, fàcil i sense desplaçaments.

TREBALLEM PER LA SEVA TRANQUIL·LITAT LABORAL, FISCAL I JURÍDICA.

A ARTiCAT oferim assistència administrativa personalitzada i de confiança, amb una gestió transparent i pròxima, amb tarifes clares i costos específics.

A més, seguim una política de privacitat explícita; no es traspassen les dades de clients a tercers.

L’equip de Grup ARTiCAT està format per advocats, economistes, enginyers i assessors especialitzats, tots ells amb experiència.

NOSOTROS TRABAJAMOS, PARA QUE USTED DISFRUTE REALIZANDO SU PROFESIÓN, OBTENIENDO EL
MÁXIMO BENEFICIO